29 Oct

Seminarium om sjukfrånvaroforskning

Den 19/11 arrangerar Karolinska institutet ett stort seminarium om sjukfrånvaroforskning.

Seminariet pågår från klockan 13-17 och vi fortsätter att diskutera dessa viktiga frågor under ett efterföljande mingel, fram till 19:30.

Vi passar då även på att fira att vi funnits 15 år vid KI och att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons nästan 30-åriga forskargärning inom området.

Läs mer här.

04 May

PhD Thesis

Johanna Stengård will defend her PhD thesis entitled “Being stuck in the workplace: Who is locked-in and what are the implications for well-being and health?” on May 25 at the Department of Psychology, Stockholm University. The defense will be held in Swedish.

For more information about her thesis and the defense, please see:  https://www.psychology.su.se/om-oss/evenemang/disputation-being-stuck-in-the-workplace-1.384420

Welcome to listening on May 25!

07 Nov

Program för 10 år med Stockholm Stress Center – eftermiddagen den 14 november

TidProgram
1400Välkomna
1405Några ord från rektorerna vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet
141010 år i framkant - de viktigaste forskningsresultaten från Stockholm Stress Center
1500David Clark (UK) - Hälsoekonomi (in English)
1525Socialminister Annika Strandhäll
1535Om framtiden - avrundning av programmet av professor Mats Lekander
1540Mingel med dryck och tilltugg.
07 Nov

Program för 10 år med Stockholm Stress Center, förmiddagen den 14 november

TidProgram
0745-0820Kaffe
0820-0830Opening - Per Naroskin & prof Mats Lekander
0830-0910Prof Carmine Pariante – The effects of stress on the brain and the body
0910-0950Prof Mats Lekander – Psychological treatment of stress-related disorders
0950-1020Kaffe
1020-1100Prof Mika Kivimäki – Stress in the aetiology and prognosis of chronic diseases
1100-1140Prof Arla Day – The effects of workplace interventions on employees’ health and functioning
1140-1150Kort paus
1150-1230Prof Torbjörn Åkerstedt - Stress and recovery – is sleep important?
1230-1240Closing - Per Naroskin
06 Nov

Program for the November 13th event (internal event for SSC)

TimeProgramNote
0830-0900Samling, kaffe Endast för SSC:s forskarskola
0900-1000Föreläsning av Suzanne Rosendahl om Populärvetenskaplig kommunikation av forskningsresultat Endast för SSC:s forskarskola
1000-1015KaffepausEndast för SSC:s forskarskola
1015-1215Workshop med Suzanne Rosendahl om populärvetenskaplig kommunikation Endast för SSC:s forskarskola
1230-1330LunchEndast för SSC:s forskarskola
1330-1500Töres Theorell Young researcher award Oral presentations by

Kathleen Bokenberger Association Between Sleep Characteristics and Incident Dementia: A Prospective Population-Based Study

Syed Rahman Disability pension due to common mental disorders and healthcare use before and after regulation changes; a nationwide study

Helena Schiller The impact of reduced worktime on sleep and perceived stress – a group randomized intervention study using diary data

Johanna Stengård Stuck in a job: Being ”lcoked-in” or at risk for becoming locked in at the workplace and well-being over time
1500-1530Coffee break
1530-1545Data blitz
1545-1645Poster session and mingle
29 Sep

10 år med Stockholm Stress Center

Stockholm Stress Center (ett Forte-centrum för interdisciplinär forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa) har sedan starten 2008 funnits i framkanten av den världsledande stressforskningen. Det har nu blivit dags att sammanfatta de tio första åren och vi kommer att fira detta tisdagen den 14 november.

Den 14 november 2017, mellan 14 och 15.40 med efterföljande mingel, kommer vi att presentera de viktigaste och mest spännande resultaten från vår verksamhet. Vi tar bland annat upp hur stress hänger ihop med sjukdom och död, hur stress kan leda till sjukfrånvaro och hur stress framgångsrikt kan behandlas. Vidare kommer en av talarna, professor David Clark (UK), ge ett hälsoekonomiskt perspektiv på stressrelaterad psykisk ohälsa. Ytterligare en annan talare är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som adderar det politiska perspektivet till stress och hälsa.

07 Jul

Torbjörn Åkerstedt får Lars Salvius-priset

Professor Torbjörn Åkerstedt, biträdande föreståndare för Stockholm Stress Center, tilldelas 2017 års Lars Salvius-pris för goda insatser för forskningskommunikationen.

Lars Salvius-priset utdelas sedan 1991 årligen av Lars Salvius-föreningen till “personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation”.

2017 års pris tilldelas professor Torbjörn Åkerstedt med motiveringen:

Torbjörn Åkerstedt förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt kunskap om sömnens och återhämtningens betydelse för människors prestation och hälsa. På ett stimulerande och övertygande sätt låter han breda grupper ta del av vad som händer i oss när vi sover och hur vi bäst använder den kunskapen för ett gott välbefinnande.

20 Jan

Professorer vill nyansera bilden av stress

Mats Lekander och Göran Kecklund, professorer vid Stressforskningsinstitutet, vill nyansera den bild av stress som den senaste tiden målats up i en artikelserie i Dagens Nyheter.

Överdrivna budskap om stress

DN tar i en artikelserie upp betydelsen av stress för hälsa och för hjärnans struktur och funktion. Att stress, bland annat exponering för ogynnsamma psykosociala arbetsmiljöfaktorer, ökar risken för kroniska sjukdomar, t ex hjärt- och kärlsjukdom och depression, har ett relativt gott vetenskapligt stöd. Men eftersom stressrelaterade problem är vanliga och eftersom bevisläget för hur stress ska behandlas eller motverkas är svagt, är det viktigt att ämnet behandlas på ett balanserat och vederhäftigt sätt. Genom att vara överdriven och delvis inkorrekt riskerar DNs ansats att både öka okunskapen och sprida rädsla. Den 7 januari ägnas ämnet ett uppslag med rubriken ”Långvarig stress krymper din hjärna”, illustrerat med en felbemängd illustration över en helsida. Stress över så kallade livspussel, åskådliggjort med en klocka med inte mindre än fyra möten på en dag, påstås bidra till förhöjda kortisolnivåer under längre tid. Detta är inte sant – kortisolforskningen är djupt inkonsistent, och inte bara höjda utan även sänkta kortisolnivåer, om några skillnader finns överhuvudtaget, påstås ibland bero på stress. Med ett engagerat liv i ett socialt sammanhang följer naturligt ett antal uppgifter under en dag med tider som behöver passas, vilket för de allra flesta individer rimligen är förknippat med god snarare än dålig hälsa. I förhållande till de situationer krigsdrabbade, arbetslösa eller flyktingar utsätts för är vi illa ute om hanterandet av livspussel orsakar så stora skador i hjärnan som DN beskriver.

I DNs illustration sägs det att ”hjärnan bokstavligen krymper”. Det är sant att man i djurförsök kan visa att strukturen i vissa hjärnområden påverkas (på ett reversibelt sätt) av extremt stark belastning, men det är mycket oklart om dessa resultat är relevanta för människan. Dessutom tyder svensk forskning på att utmaningar snarare är bra för hjärnan, för att motverka demens, och att personer med högre stress och mindre hippocampus (en av strukturerna i DNs illustration) kan bero på sårbarhetsfaktorer snarare än vara resultatet av stressexponering. Kanske har personerna i själva verket mindre sådana hjärnområden redan innan de får ökade stressnivåer. DN påstår att mindfulness minskar kortisolutsöndring och att detta ”gör att hjärnan kan växa tillbaka till normal storlek”, vilket snarast är ett önsketänkande, om nu hjärnan är negativt påverkad.

Varför ska man vara försiktig med en ansats som den som DN, och ofta andra medier, ger uttryck för? En första anledning är att man ska hålla sig till vad som är sant och rimligt säkert. En andra anledning är att det finns goda skäl att anta att den oro man bidrar till att sprida är skadlig. Stora befolkningsstudier tyder på att rädsla för stress är farligt i sig (det vill säga ökar sambandet mellan långvarig stress och negativa hälsoutfall, ett samband som för övrigt ofta är mindre än för många andra livsstilsfaktorer) och att det är förknippat med ökade problem. Hjärnans förmåga att forma symptom och att tolka förändringar i kroppen som symptom snarare än ”brus” är välbelagd, och kan få näring av obalanserade budskap. Stressdiagnoser som exempelvis utmattningssyndrom och anpassningsstörning innehåller antaganden om att problemen orsakas av identifierbara stressfaktorer, men man vet att människor ofta har svårt att korrekt identifiera orsaksförhållanden. Oro och ångest är delar av psykisk ohälsa. Förebyggandet och behandlingen av denna ohälsa är allvarligt eftersatt, men motverkas av orimliga skräckscenarier som dem som målas upp i DN.

Mats Lekander, professor vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, föreståndare för Stockholm Stress Center

Göran Kecklund, professor, ställföreträdande föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet

14 Dec

New management for Stockholm Stress Center

As previously announced, professor Mats Lekander will be the new director of Stockholm Stress Center, starting January 1st 2017. Professor Torbjörn Åkerstedt will take a new role as co-director and senior advisor within the center. And associate professor Ellenor Mittendorfer-Rutz will also step up as -director within Stockholm Stress Center.