07 Jul

Torbjörn Åkerstedt får Lars Salvius-priset

Professor Torbjörn Åkerstedt, biträdande föreståndare för Stockholm Stress Center, tilldelas 2017 års Lars Salvius-pris för goda insatser för forskningskommunikationen.

Lars Salvius-priset utdelas sedan 1991 årligen av Lars Salvius-föreningen till “personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation”.

2017 års pris tilldelas professor Torbjörn Åkerstedt med motiveringen:

Torbjörn Åkerstedt förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt kunskap om sömnens och återhämtningens betydelse för människors prestation och hälsa. På ett stimulerande och övertygande sätt låter han breda grupper ta del av vad som händer i oss när vi sover och hur vi bäst använder den kunskapen för ett gott välbefinnande.