29 Sep

10 år med Stockholm Stress Center

Stockholm Stress Center (ett Forte-centrum för interdisciplinär forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa) har sedan starten 2008 funnits i framkanten av den världsledande stressforskningen. Det har nu blivit dags att sammanfatta de tio första åren och vi kommer att fira detta tisdagen den 14 november.

Den 14 november 2017, mellan 14 och 15.40 med efterföljande mingel, kommer vi att presentera de viktigaste och mest spännande resultaten från vår verksamhet. Vi tar bland annat upp hur stress hänger ihop med sjukdom och död, hur stress kan leda till sjukfrånvaro och hur stress framgångsrikt kan behandlas. Vidare kommer en av talarna, professor David Clark (UK), ge ett hälsoekonomiskt perspektiv på stressrelaterad psykisk ohälsa. Ytterligare en annan talare är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som adderar det politiska perspektivet till stress och hälsa.