Hem » Deltagare » Resultat » Sömn

Sömn

Sömnproblem är vanligt förekommande och verkar vara ett ökande problem främst bland ungdomar och unga vuxna. Sömnproblem har också visat sig ha betydelse för framtida hälsa och dödlighet. I en studie visade det sig exempelvis att personer med en sömnlängd på mindre än 7 timmar samt 9 timmar eller mer kan förväntas leva färre år med god hälsa och utan kronisk sjukdom än personer som sover 7-8,5 timmar per natt. Även personer med betydande sömnstörningar kan förväntas leva färre år med god hälsa och utan kronisk sjukdom. Utifrån SLOSH-studien har även ett flertal studier genomförts som undersökt samband mellan arbetsförhållanden och sömn. Studierna tyder på att högre krav i arbetet och lägre stöd från chef eller kollegor kan leda till mer sömnproblem. Sömnproblem kan även bidra till en upplevelse av mer stress, krav, lägre stöd och kontroll i arbetet. Personer med störd sömn verkar också ha en högre risk för att utveckla depressiva symtom då de utsätts för höga krav i arbetet och därmed vara känsligare för arbetsstress. Störd sömn kan emellertid också vara en av flera möjliga förklaringar till hur t.ex. höga krav i arbetet är förenat med en högre risk för depression.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen