Hem » Deltagare » Resultat » Obalans mellan ansträngningar och belöningar

Obalans mellan ansträngningar och belöningar

Ansträngnings-belöningsmodellen eller på engelska effort-reward imbalance (ERI) introducerades av Johannes Siegrist. Grundtanken är att det måste finnas en ömsesidighet mellan ansträngningarna man upplever i arbetssituationen och belöningen man får. När en individ däremot upplever en obalans mellan hur mycket man anstränger sig och den belöning man får, upplever man stress. Obalans mellan ansträngning och belöning har i flera studier baserade på SLOSH visats ha samband med olika typer av ohälsa, t.ex. självskattad hälsa och depressiva symptom. Till exempel har personer som är bland de 25% som upplever störst obalans mellan ansträngning och belöning en mer än fyrdubblad risk för dålig självskattad hälsa och även en ökad risk för depression.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen