Hem » Deltagare » Resultat » Konflikt mellan arbete och privatliv

Konflikt mellan arbete och privatliv

Vi är idag många som upplever svårigheter att hitta en bra balans mellan arbete och privatliv.

Constanze Leineweber har genomfört ett flertal studier som fokuserar på hälsoeffekter av att uppleva en konflikt mellan arbete och privatliv och har i SLOSH funnit att detta är en av de största psykosociala riskerna för ohälsa idag. Ungefär 10% uppger i SLOSH att de ibland eller ofta upplever en konflikt mellan arbete och privatliv, vilket framför allt yttrar sig i att man känner sig för trött för att göra de saker som man gärna skulle vilja göra när man kommit hem efter jobbet. Stor risk för att uppleva konflikt mellan arbete och privatliv har personer med hög utbildning, långa arbetsdagar, flera barn, som är egenföretagare och som har en självkänsla som i hög utsträckning är baserad på vad man presterar.

Att uppleva en konflikt mellan arbete och privatliv påverkar vår hälsa negativt och mäns och kvinnors hälsa tycks påverkas på lite olika sätt. Både män och kvinnor som upplever konflikt mellan arbete och privatliv har större risk att vara emotionellt utmattade två år senare. Kvinnor har utöver detta även högre risk att rapportera sämre allmän hälsa och depressiva symptom två år senare och män större risk att rapportera ökade alkoholproblem och att behandlas av antidepressiva läkemedel. Det finns även ett omvänt samband. Om man är mer emotionellt utmattad vid en tidpunkt har man större risk att uppleva en konflikt mellan arbete och privatliv två år senare.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen