Hem » Deltagare » Resultat » Egenföretagande

Egenföretagande

Det finns många människor som starta eget men statistiken visar att en av tre nystartade företag läggs ned igen under de första tre åren efter uppstarten. Nya forskningsrön visar att företagets lönsamhet inte bara beror på ekonomiska förutsättningar, utan också har ett samband med arbetsmiljö och hälsa bland egenföretagare. Och trots att det finns regelbundna arbetsmiljöundersökningar från SCB och i många svenska företag står egenföretagare som grupp sällan i fokus. Därför vet vi än idag relativt lite om hur arbete, hälsa och verksamhetsutvecklingen ser ut över tid bland de som starta eget. Frågorna är därför många: Hur utvecklas egenföretagares välbefinnande och hälsa över tid? Hur hänger välbefinnande och hälsoutvecklingen ihop med arbetssituationen och balans mellan arbete och privatliv? Har detta konsekvenser för framtiden som egenföretagare? Kan man urskilja olika grupper av egenföretagare som blomstrar, kämpar eller slutar? Dessa frågor undersöker Claudia Bernhard-Oettel och hennes kollegor i ett nystartat Forte-finansierat forskningsprojekt med start 2018. Kunskapen som tas fram utökar möjligheten att förstå av hälsa och välbefinnande i relation till egenföretagares speciella arbetssituation. Projektet har praktisk betydelse genom en ökad kunskap om egenföretagares hälsa i relation till arbetet, samt möjligheter att identifiera riskfaktorer och behov för preventiva insatser.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen