Hem » Deltagare » Om frågeformuläret

Om frågeformuläret

De flesta deltagare får SLOSH i pappersversion som tidigare, men ett slumpmässigt urval inbjuds istället att delta via ett webbformulär. Syftet är att i framtiden kunna genomföra studien på att mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Om du besvarar SLOSH via webben finns instruktioner där hur du ska svara. För dig som har fått pappersenkäter gäller följande: I utskicket finns två olika frågeformulär. Vilket du ska använda beror på vilken livssituation du befinner dig i:

  • Om du förvärvsarbetat (lönearbetat) 30 % eller mer i genomsnitt under de senaste tre månaderna ber vi dig fylla i det orangea frågeformuläret. Det orangea formuläret är alltså aktuellt för dig som lönearbetat, d.v.s. haft inkomst från arbete, minst 11–12 timmar per vecka i genomsnitt under de senaste tre månaderna.
  • Om du förvärvsarbetat (lönearbetat) mindre än 30 % i genomsnitt under de senaste tre månaderna (t.ex. på heltid är pensionär, arbetslös, föräldraledig, student eller sjukskriven) ber vi dig fylla i det gröna frågeformuläret.

Om du känner dig osäker på vilket frågeformulär som gäller för dig, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter). För oss är det lika viktigt att få svar från dig oavsett vilken livssituation du befinner dig i.

Frågeformulären vänder sig till personer i många olika situationer. Om alla frågor inte passar för just din situation ber vi dig ändå svara i så stor utsträckning som möjligt. Du kan alltid hoppa över de frågor som inte alls passar din situation.

Kontakta oss gärna om du har frågor.