Hem » Deltagare

Deltagare

Insamlingen av SLOSH 2020 pågår. Ni är välkomna att skicka in era enkäter till mitten av september.

Att delta i studien är förstås helt frivilligt. De som väljer att delta i den här undersökningen har dock möjlighet att bidra till unik forskning som på ett nytt sätt kan bidra till vår förståelse av hur arbetsmiljön och andra förhållanden kan bidra till hälsa och ohälsa.

Alla som besvarade 2003, 2005, 2007, 2009 eller 2011 års Arbetsmiljöundersökning (AMU) får vartannat år (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 och nästa gång, 2020) ett brev med inbjudan att delta i SLOSH, samt två frågeformulär (ett för arbetande, ett för de som inte förvärvsarbetar). På samma sätt kommer deltagarna kontaktas (med undantag för de som frånsagt sig deltagande eller av annan anledning är onåbara) i framtida uppföljningar. Deltagarna väljer den enkät som passar deras rådande livssituation och besvarar alltså inte båda enkäterna.