Skip to content

Arbete och återhämtning – nya idéer om hur stress, sömn, ålder och arbetstider hänger ihop

featured_stressBilden av stress i media och allmänhetens ögon är nästan alltid negativ. Men stämmer verkligen det? Ny forskning visar på en mer komplex bild, och här presenteras nya idéer om hur stress, sömn, utbrändhet, ålder och arbetstider hänger ihop.

Medverkande

Tid

  • Torsdag 3 juli klockan 9-10.

Plats

Strandgatan 1, Visby, Sweden