Skip to content

Vem äger rätten till din hälsa?

juli 1st, 2014

jnilss

Stressforskningsinstitutet genom professor Hugo Westerlund presenterade fakta kring stress och psykisk ohälsa på ett mycket välbesökt seminarium som Forte arrangerade under Almedalsveckan. Hugo pekade på att stress förvisso förekommer i arbetslivet, men att de undersökningar som han gjort inte visar på att just stressen i arbetslivet ökat nämnvärt de senaste 15 åren. Hans teori är snarare att den allmänna livshållningen och social press på att uppnå ”det perfekta livet” ställer höga och stressande förväntningar på inte minst kvinnor. Han konstaterade att just unga kvinnor, som oftast då inte hunnit in i arbetslivet ännu, är den mest stressade gruppen i samhället nu , och att denna grupp känner stora krav på att lyckas med studier, utseende, social framgång med mera och därför ofta mår dåligt.

20140701-100452-36292445.jpg

20140701-100452-36292119.jpg

Vidare konstaterade Hugo att stress och sjukdom långt ifrån alltid är kopplade – ”alla stressade är inte sjuka, alla sjuka är inte stressade”.

Avslutningsvis konstaterade han också att den diskrepans som finns mellan den nära nog obegränsade valfrihet som uppmålas för unga och de rätt begränsade möjligheter som sedan realiseras vid inträdet i arbetslivet ofta är en stor stressfaktor.

Comments are closed.