Skip to content

Forskningsförtroende, javisst

juni 30th, 2014

jnilss

SOM-institutet höll ett intressant och välbesökt seminarium i Almedalen där man bland andra behandlade allmänhetens förtroende för forskning. Summa summarum kom man fram till att allmänhetens förtroende för forskning är fortsatt högt, vilket givetvis för ett forskningsinstitut som oss är glädjande att höra. Medicinsk forskning hade absolut högst förtroende, medan humaniora och samhällsvetenskap var lägre. Men, som forskarna på SOM konstaterade, är detta kanske inte nödvändigtvis ett tecken på att den typen av forskning är så mycket mindre trovärdig, utan kanske snarare ett uttryck för att allmänheten inte har lika stor koll på den typen av forskning. Detta är givetvis viktigt för oss som ligger i gränslandet mellan olika forskningsområden att ta till oss och öka synligheten på vår forskning. Vidare konstaterade också att allmänhetens uppfattning om forskningens nödvändighet också är fortsatt hög. Mycket positivt att höra.

Comments are closed.