Skip to content

Stressforskningsinstitutet i Almedalen 2014

Tack för den här gången

juli 9th, 2014

jnilss

Tack alla ni som kom och besökte våra seminarier under Almedalsveckan! Vi hade hoppats på hyggligt med besökare, men vi var inte beredda på det enorma intresse våra seminarier genererade; vi hade drygt 400 åhörare på våra fyra seminarier och vi hade hoppats på i bästa fall hälften av den siffran.

Om du av någon anledning missade våra seminarier finns de nu som strömmande video on-line på su.se/play.

Trevlig sommar!

Direktsändning!

juli 3rd, 2014

jnilss

streaming

För alla er som inte har fördelen av att vara på plats i ett somrigt Visby under Almedalsveckan så sänder vi samtliga våra seminarier direkt på webben via http://www.su.se/play

Stressfritt

juli 1st, 2014

jnilss

Efter en intensiv dag hade Gotland vänligheten att bjuda på sin allra vackraste sida. Och dagens stress släppte.

Vem äger rätten till din hälsa?

juli 1st, 2014

jnilss

Stressforskningsinstitutet genom professor Hugo Westerlund presenterade fakta kring stress och psykisk ohälsa på ett mycket välbesökt seminarium som Forte arrangerade under Almedalsveckan. Hugo pekade på att stress förvisso förekommer i arbetslivet, men att de undersökningar som han gjort inte visar på att just stressen i arbetslivet ökat nämnvärt de senaste 15 åren. Hans teori är snarare att den allmänna livshållningen och social press på att uppnå ”det perfekta livet” ställer höga och stressande förväntningar på inte minst kvinnor. Han konstaterade att just unga kvinnor, som oftast då inte hunnit in i arbetslivet ännu, är den mest stressade gruppen i samhället nu , och att denna grupp känner stora krav på att lyckas med studier, utseende, social framgång med mera och därför ofta mår dåligt.

20140701-100452-36292445.jpg

20140701-100452-36292119.jpg

Vidare konstaterade Hugo att stress och sjukdom långt ifrån alltid är kopplade – ”alla stressade är inte sjuka, alla sjuka är inte stressade”.

Avslutningsvis konstaterade han också att den diskrepans som finns mellan den nära nog obegränsade valfrihet som uppmålas för unga och de rätt begränsade möjligheter som sedan realiseras vid inträdet i arbetslivet ofta är en stor stressfaktor.

Forskningsförtroende, javisst

juni 30th, 2014

jnilss

SOM-institutet höll ett intressant och välbesökt seminarium i Almedalen där man bland andra behandlade allmänhetens förtroende för forskning. Summa summarum kom man fram till att allmänhetens förtroende för forskning är fortsatt högt, vilket givetvis för ett forskningsinstitut som oss är glädjande att höra. Medicinsk forskning hade absolut högst förtroende, medan humaniora och samhällsvetenskap var lägre. Men, som forskarna på SOM konstaterade, är detta kanske inte nödvändigtvis ett tecken på att den typen av forskning är så mycket mindre trovärdig, utan kanske snarare ett uttryck för att allmänheten inte har lika stor koll på den typen av forskning. Detta är givetvis viktigt för oss som ligger i gränslandet mellan olika forskningsområden att ta till oss och öka synligheten på vår forskning. Vidare konstaterade också att allmänhetens uppfattning om forskningens nödvändighet också är fortsatt hög. Mycket positivt att höra.