11 Oct

Stefan Annell talar på SU:s forskardagar

Stefan Annell, fil.dr och tidigare forskarstuderande vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Stockholm Stress Center, presenterar sin forskning vid Stockholms universitets forskardagar 2016. Ett kort smakprov finns tillgängligt här: