04 May

PhD Thesis

Johanna Stengård will defend her PhD thesis entitled “Being stuck in the workplace: Who is locked-in and what are the implications for well-being and health?” on May 25 at the Department of Psychology, Stockholm University. The defense will be held in Swedish.

For more information about her thesis and the defense, please see:  https://www.psychology.su.se/om-oss/evenemang/disputation-being-stuck-in-the-workplace-1.384420

Welcome to listening on May 25!

07 Dec

Athenapriset 2016 till internetbehandling av hälsoångest och social fobi

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år forskarna bakom utvecklingen av en internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest, eller hypokondri som det tidigare kallades. I forskargruppen ingår bland andra Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet och föreståndare för Stockholm Stress Center.

En internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest (hypokondri) belönas med årets Athenapris. Mer än 1 000 personer har ingått i kliniska studier som letts från Gustavsbergs akademiska vårdcentral.

Projektet har letts av Erik Hedman, docent i klinisk psykologi vid Karolinska institutet och akademisk samordnare vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral där metoden har utvecklats.

Professor Mats Lekander vid Stressforskningsinstitutet har varit djupt involverad i projektet:

– Projeketet som fått priset utgår från internetbaserad behandling av social fobi och hypokondri, men funktionerna är betydligt bredare än så och kan användas för att öka tillgängligheten till evidensbaserad behandling av en lång rad psykiska problem säger Mats Lekander.

I projektet ingår en mjukvarulösning som ska ge kunskapsstöd och beslutsstöd för vårdgivaren, samtidigt som patienten ska kunna skicka in data och boka tider och forskare ska få data.

-Mjukvarulösningen är mycket medvetet generiskt konstruerad och ska kunna användas i annan vård. Just nu testas den till exempel inom diabetsvården säger Mats Lekander

Forskargruppen som nu belönas består av Erik Hedman (KI), Mats Lekander (SU), Nils Lindefors (Internetpsykiatrin), Martin Ingvar (KI), Kersti Ejeby (primiärvårdspsykiatrin) och Casper Winsnes (näringslivet, Chorus AB). Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kr.