Hem »

Vad gör Stressforskningsinstitutet och vad gör Statistiska centralbyrån (SCB)?

Stressforskningsinstitutet vid Stockholm universitet är ansvarigt för studien och forskarna som har arbetat fram enkäten och utför forskning på de data som samlas in är knutna till Stressforskningsinstitutet. SCB utför själva enkätundersökningen samt administrerar påkopplingen av registerdata på uppdrag av Stressforskningsinstitutet. För att garantera den personliga integriteten har SCB hand om den ”nyckel” som kopplar ihop data med namn och personnummer, så att enkäterna kan skickas ut och rätt registerdata länkas. Stressforskningsinstitutet har överhuvud taget ingen tillgång till information om vem som är vem, såvida den enskilde inte uttryckligen gått med på det. Efter studiens avslutande kommer nyckeln att förstöras, så att ingen, inte ens SCB, kan koppla data till enskilda personer.

Mer information om hur Stressforskningsinstitutet behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter kring behandlingen hittar du på www.stressforskning.su.se/slosh-personuppgifter

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen