Hem » Forskare

Forskare

Studien Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Projektet SLOSH drivs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

SLOSH ingår i nätverken Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR) och Prospective Work Environment Network (ProWorkNet).

SLOSH har hitintills finansierats av Forte: och Vetenskapsrådet