Hem » Deltagare » Tidigare resultat » Kulturella aktiviteter

Kulturella aktiviteter

Kan kulturella aktiviteter som ordnas genom jobbet minska risken för utbrändhet bland anställda? Ja, faktiskt kan det vara så. I SLOSH har i flera år deltagarna fått en fråga om ifall kulturella aktiviteter (film, teater, konsert, utställning) anordnas på deras arbetsplats. Ungefär hälften sade att det förekom, men för de flesta var det i så fall endast en gång om året. Undersökningen visade att de kulturella aktiviteterna verkar minska på arbetsplatserna när det är dåliga tider i samhället och tvärtom. När man följde individer från ett år med hög arbetslöshet till ett med lägre arbetslöshet, visade det sig att anställda som rapporterade att det förekom kulturella aktiviteter på deras arbetsplats hade mindre risk att utveckla utmattningssymptom än andra anställda.