Hem » Deltagare » Tidigare resultat » Arbetstider och arbetstidskontroll

Arbetstider och arbetstidskontroll

Flexibla arbetstider blir allt vanligare till följd av att organisationer vill tillmötesgå de anställdas önskemål att kombinera arbete och privatliv, men på samma gång upprätthålla hög produktivitet. Ett vanligt sätt att skapa flexibilitet är att de anställda ges möjlighet att påverka sina arbetstider, t ex genom att medarbetarna själva får inflytande över arbetspassens längd, arbetstidsschema, pauser, och semester samt möjligheten att utföra privata ärenden under arbetstid.

I SLOSH har vi kunnat se att personer som har god kontroll över sina arbetstider har lägre risk att utveckla depressiva symptom och även lägre risk för att råka ut för olyckor, antingen på jobbet eller hemma. Bättre sömnkvalitet har en viss betydelse för att de med god kontroll över sina arbetstider också har lägre risk för olyckor. Sämre kontroll över arbetstider tycks vidare vara relaterat till att män och kvinnor upplever större konflikt mellan arbete och privatliv. Kvinnor som har låg kontroll över sina arbetstider över längre tid har vidare också ökad risk för att uppleva konflikt mellan arbete och privatliv.