Hem » Deltagare » Tidigare resultat

Tidigare resultat

Resultaten från undersökningen publiceras främst i vetenskapliga tidskrifter. Under rubriken Publikationer finns en lista på publikationer i internationella tidskrifter som bygger på SLOSH. Vissa av dessa kan finnas tillgängliga i fulltext på webben eller via bibliotek. Kortare sammanfattningar eller populärvetenskapliga versioner kan även finnas på Stressforskningsinstitutets webbplats, SLOSH webbplats eller genom informationsblad och artiklar i dagspressen.

Under rubriken Resultat från studien kan du läsa mer om resultat från specifika studier som bygger på data från SLOSH. Resultaten är uppdelade på ett antal områden som täcker krav, kontroll och stöd i arbetet, obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet, ledarskap, konflikter och mobbing i arbetet, kontorstyper, konflikt mellan krav i arbetet och i privatlivet, pensionering, liksom hälsoaspekter såsom sömn.

Resultaten redovisas alltid som generella slutsatser där ingen enskild person kan identifieras.

Publikationer

Ett flertal publikationer baserade på data från SLOSH finns tillgängliga och många flera är på gång. Nedan finns en lista över de studier som redan är publicerade i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

Publikationer baserade på SLOSH