Hem » Deltagare » Om frågeformuläret

Om frågeformuläret

Sedan år 2022 ställs enkätfrågorna i SLOSH i första hand via webbformulär. Genom att frågeformuläret distribueras via webben blir datainsamlingen i SLOSH mer miljövänlig och kostnadseffektiv och det är lättare att ta fram lösningar som gör att deltagarna framförallt får frågor som är relevanta för dem och deras livssituation. Vill man hellre besvara frågorna på papper kan man vänta i några veckor, så kommer de per post. Vill man istället undvika onödiga pappersutskick är det alltså bra att svara ganska snabbt.

Om du upplever problem med att logga in eller andra tekniska problem vänder du dig till SCB (010-479 69 30, enkat@scb.se). Känner du dig osäkert om hur en viss fråga ska förstås eller vill veta mer om studien, så är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter). För oss är det lika viktigt att få svar från dig oavsett vilken livssituation du befinner dig i.

Enkäten vänder sig till personer i många olika situationer. Om alla frågor inte passar för just din situation ber vi dig ändå svara i så stor utsträckning som möjligt. Du kan alltid hoppa över de frågor som inte alls passar din situation. (Ett fåtal frågor går dock inte att hoppa över eftersom de är nödvändiga för att välja vilka andra frågor som ska visas.)

Kontakta oss gärna om du har frågor om studien eller hur du ska svara.