Start »

 
 

Deltagare

 

Att delta i studien är förstås helt frivilligt. De som väljer att delta i den här undersökningen har dock möjlighet att bidra till en unik forskning som på ett nytt sätt kan bidra till vår förståelse av hur arbetsmiljön och andra förhållanden kan bidra till hälsa och ohälsa.

Alla som besvarade 2003 eller 2005 års Arbetsmiljöundersökning (AMU), samt eventuellt deltagare från senare AMU bosatta i Stockholm eller Västra Götalands län, får vartannan vår (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 och nästa gång, 2016) ett brev med inbjudan att delta i SLOSH, samt två frågeformulär (en för arbetande, en för de som inte förvärvsarbetar). På samma sätt kommer deltagarna kontaktas (med undantag för de som frånsagt sig deltagande eller av annan anledning är onåbara) i framtida uppföljningar. Deltagarna väljer den enkät som passar deras rådande livssituation och besvarar alltså inte båda enkäterna.