SLOSH

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) är en unik studie som belyser hur bland annat arbetsliv, arbetsmiljö, privatliv, pensionering och hälsa påverkar varandra över lång tid. Studien bidrar till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ger ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet. Läs mer…

På denna sida har vi samlat några populärvetenskapliga artiklar om SLOSH och de resultat som forskarna tagit fram. Om du vill veta mer om hur det går till att delta, klicka på menyn ”Deltagare” högst upp till vänster.

Stressforskningsinstitutet får världsunik kunskap genom studien SLOSH

Att vi mår bra är viktigt både för vårt eget välmående och landets ekonomi. Men vilka faktorer i arbetsmiljön och livet i övrigt kan stärka hälsan? För att kunna svara på den frågan drog Stressforskningsinstitutet år 2006 i gång SLOSH, en världsunik studie som nu genererar samhällsviktig kunskap. Läs vidare…

Flexibla arbetstider är bra för hälsan

Frihet att uträtta ärenden under arbetstid och ta ledigt när det passar är mycket värt. Ny forskning visar att människor som kan styra sin arbetstid har bättre balans i livet. De har också lägre risk för depression, utbrändhet och att råka ut för arbetsplatsolyckor. Läs vidare…

 

Mobbning på arbetet kan öka risken för hjärtproblem

Att mobbning, våld eller hot på arbetsplatsen orsakar psykisk ohälsa är välkänt. Nu visar färska studier från Stressforskningsinstitutet på mindre självklara konsekvenser. Läs vidare…

 

Jobbonärer – pensionärer som arbetar – trivs med jobbet

Vår bästa tid är nu! Det menar de flesta 65-plussare som har valt att fortsätta arbeta efter pensioneringen. Stressforskningsinstitutets undersökningar visar att den växande gruppen upplever en större frihet och trivsel än tidigare under yrkeslivet. Läs vidare…

 

Oro för jobbet stressade under pandemin

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för många. I en enkätstudie som Stressforskningsinstitutet genomfört uppger fler än var tredje deltagare att de känner mer oro, nedstämdhet och ensamhet. En av orsakerna kan vara minskad anställningstrygghet. Läs vidare…

 

Ska kvinnors sjukskrivningar minska krävs samhällsförändringar

Anställda i kvinnodominerade branscher som vård, skola och omsorg löper större risk än andra att bli sjukskrivna. Höga krav kombineras ofta med låg kontroll över arbetstider och arbetssituationen, visar Stressforskningsinstitutets studier. Ska sjukskrivningarna bli färre krävs genomgripande förändringar på samhällsnivå. Läs vidare…

 

 

Inför datainsamlingen 2016 gjorde vi följande film som fortfarande till stora delar är aktuell: